Verilen Dersler

Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde Tarih Eğitimi Anabilim Dalı başta olmak üzere çeşitli anabilim dallarında lisans seviyesinde, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise lisansüstü seviyede dersler vermektedir.

Lisans Dersleri

 • TAR207A
  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
  Lozan Antlaşması’ndan 21. Yüzyıla Türkiye gelişmeleri; 1923-1938 Atatürk Türkiye’si, 1938-1950 İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı, Demokrat Parti Dönemi, 1960-1980 Darbeler, Muhtıralar, Koalisyonlar, Özal’lı Yıllar, 1990’lı Yılların Koalisyonları, Erdoğan Dönemi
 • TAR206A
  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
  Lozan Antlaşması’ndan 21. Yüzyıla Türkiye gelişmeleri; 1923-1938 Atatürk Türkiye’si, 1938-1950 İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı, Demokrat Parti Dönemi, 1960-1980 Darbeler, Muhtıralar, Koalisyonlar, Özal’lı Yıllar, 1990’lı Yılların Koalisyonları, Erdoğan Dönemi
 • TAR305A
  Çağdaş Türkiye Tarihi
  Lozan Antlaşması’ndan 21. Yüzyıla Türkiye gelişmeleri; 1923-1938 Atatürk Türkiye’si, 1938-1950 İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı, Demokrat Parti Dönemi, 1960-1980 Darbeler, Muhtıralar, Koalisyonlar, Özal’lı Yıllar, 1990’lı Yılların Koalisyonları, Erdoğan Dönemi
 • TAR308A
  Türk Denizcilik Tarihi
  Çaka Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler devri, Osmanlı Devleti’nin kuruluş, yükselme, zirve, duraklama ve dağılma devri Türk denizciliği, Türk denizcileri
 • TAR409M
  Okul Deneyimi
 • TAR410G
  Proje I
 • TAR420A
  Balkan Tarihi
  İlkçağda Balkanlar, Ortaçağ’da Balkanların siyasi yapısı, Osmanlı Devleti’nin Balkan fetihleri, Balkanlardaki Osmanlı Düzeni, Yakınçağ’da Balkanlardaki gelişmeler, Balkan milletlerinin bağımsızlıklarını kazanması, 20. Yüzyılda Balkanlar
 • TAR504M
  Öğretmenlik Uygulaması
 • TAR506G
  Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
 • TAR508G
  Türk Eğitim Tarihi
  İlk Türk devletlerinde eğitim, İlk Müslüman-Türk devletlerinde eğitim, Selçuklularda eğitim, Osmanlı eğitim sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sistemi
 • TAR509G
  Proje II

Lisansüstü Dersleri

 • 1530229
  Türk Eğitim Tarihi
  Tarih Eğitimi Yüksek Lisans programı